Det er ikke altid, at vores relationer udvikler sig, som vi ønsker os, og det har ofte betydning for, hvordan vi lever vores liv. Det er i høj grad i relation til andre og det liv, vi lever sammen med dem, der gør os til dem, vi er.

Vi præges alle af vores fortid, herunder tilknytningen til primære omsorgspersoner, individuelle livsbaner og de historier, der tager liv i os. Det terapeutiske arbejde består her bl.a. i at lære at forholde sig til disse sider af os selv, andre og verden på måder, der frisætter energi og udvider handlemuligheder.

ACT og eksistentiel samtaleterapi kan bidrage til, at vi bliver bedre i stand til at leve det liv, vi ønsker (vores værdier), sammen med dem, vi lever vores liv med.