Nedenfor ses nogle af de behandlings-, problem- og/eller udviklingsområder, jeg arbejder med.

Områderne er delvist overlappende og udelukker ikke hinanden, hvorfor der ofte arbejdes indenfor flere områder i samme behandslings- og/eller udviklingsforløb.

Stress

Stress kan indeles god stress, også kaldet eustress, og kronisk stress, der er usund ….

Angst

Det definerende ved angsten er ikke dens intensitet, men om dens varighed og den oplevede trussel ….

Depression

Depression kendetegnes bl.a. ved tristhed og, at de aktiviteter, der en gang oplevedes som givtige nu opleves som ligegyldige ….

Somatiske smerter

Smerteoplevelsen kan inddeles i de rent sensoriske smerter og de smerter, der knytter sig til vores indlærte bekymringer om hvad de betyder for vores liv ….

Hjernerystelse

Langvarige følger efter en hjernerystelse forstås og behandles bedst indenfor en biopsykosocial forståelsesramme ….

Livskriser og sorg

Det er det i livet, der har værdi for os, der gør ondt at miste og vejen tilbage til livet kan undertiden være lang ….

Parterapi

Velfungerende parforhold kendetegner sig bl.a. ved, at begge er opmærksomme på sprækkerne i deres gensidige tillid, så de kan tage hånd om dem og udvikle sig i en positiv retning ….