Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych. fra Institut for Psykologi, København Universitet i 2007, og har været privatpraktiserende psykolog siden 2014. Derudover har jeg arbejdserfaring som organisationspsykolog, underviser i forskellige sammenhænge og fagkoordinator på Københavns Professionshøjskole i Psykologi, pædagogik og kommunikation.

De senere år har jeg holdt foredag og workshops indenfor kliniske og organisationspsykologiske områder.

Jeg videreuddanner mig fortløbende for at opdatere og udvikle min faglighed i forskellige sammenhænge, herhjemme og i udlandet, bl.a. gennem Dansk Psykolog Forening og ACBS (Association for Contextual Behavioral Science).

I klinikken er jeg holistisk orienteret og bestræber mig på at møde den enkelte på en anerkendende måde, så der skabes rum for en positiv udvikling. Jeg finder ofte inspiration fra de kulturelle sider af tilværelsen, herunder kunst, fortællinger, film, fotografi og musik. Billedsprog kan bidrage med en intuitiv og helhedslig forståelse af det, vi går og tumler med, hvilket kan føre til integrering af nye indsigter og skabe forandring, så vi kommer derhen, hvor vi ønsker at være.

Jeg er født i 1969.

Du kan ikke bruge din lægehenvisning hos mig.