Somatiske smerter forstås og behandles bedst inden for en biopsykosocial forståelsesramme. Det betyder, at både biologiske (krop), psykologiske (tanker og følelser) og sociale faktorer udgør en helhed, der er afgørende for smerteoplevelse og behandlingsplan.

Smerter påvirker typisk koncentration, aktivitetsniveau og skaber hurtig udtrætning og et større behov for at hvile og restituere. Energiforvaltning og kompenserende strategier kan udvikles og læres for at skabe mere balance i hverdagen.

Ofte er kroniske smerter usynlige for andre. Det skaber særlige udfordringer ift. at kommunikere tydeligt og passe på sig selv.

At lære at være til stede i nuet og blive bedre til at håndtere bekymringer og tankemylder, kan være en vigtig del af behandlingen.

Mange smertepatienter vil have glæde af en genoptrapningsplan. En sådan inbefatter bl.a. en tilpas grad af belastning og en gradueret genoptræning af social og fysisk aktivitet, herunder gøremål der værdsattes af den smerteramte.

Samtaleterapi baseret på metakognitiv terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kan bidrage til, at den smerteramte får mulighed for at blive mere aktiv og samtidig reducere sine smerter.