Omkring hver 5. -6. af alle danskere oplever depressive symptomer i løbet af deres liv. Graden af de depressive symptomer kan varierer og kendetegnes typisk ved:

  • Sænket stemningsleje, tristhed
  • Manglende interesse i daglige gøremål
  • Lavere energiniveau og øget træthed

Herudover er det almindeligt at opleve et lavere selvværd, dårlig samvittighed, skyldfølelse, rastløshed, søvnløshed, manglende sexlyst, større tendens til at isolere sig, ændret appetit og svækkede kognitive funktioner, herunder koncentrationsbesvær (de kognitive evner vender dog tilbage, når depresseionen letter). Det er også normalt at have tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Når vi her taler om depression, er det i klinisk forstand en unipolær depression. Omkring halvdelen af alle der diagnostiseres med unipolær depression, får 4-5 perioder med depression i løbet af deres liv. Omkring 10% får 10 eller flere episoder i løbet af deres liv.

Der er meget der taler for, at samtaleterapi med fordel kan bruges til behandling af depression. Samtaleterapi giver klienten nye måder at tackle sine problemer på (nye redskaber) og udvidede handlemuligheder. Ved medicinsk behandling alene, lærer personen ikke at håndtere evt. fremtidige depressive perioder. Tilbagefald ses i de fleste undersøgelser også at være betydeligt mindre, når der behandles med samtaleterapi eller samtaleterapi indgår som del af behandlingen.

Fysisk aktivitet og bevægelse kan ofte med fordel inddrages i behandlingen af depression.

Metakognitiv behandling og ACT har vist sig effektive mod behandling af depression.