Jeg tilbyder supervision til psykologer og andre relevante faggrupper, både i min klinik og på jeres arbejdsplads.

Hvis du/I ønsker supervision i min klinik, kan I lave en online booking her på min hjemmeside.

Hvis I ønser, at jeg kommer ud til jeres arbejdsplads, så kontakt mig venligst for en samtale om et evt. samlet forløbstilbud.

I supervisionen inddrages supervisandens egne ansvarsområder eller cases i en praksisrefleksion, der har til formål at sikre, at den professionelle udvikler sine faglige kompetencer indenfor sit specifikke fagområde (for psykologer vil dette typisk være udredning, vurdering, intervention og evaluering samt det at forstå sin egen og klientens rolle eller funktion ift. de systemer, de indgår i). Supervision retter sig derfor både mod indholdet af det, der skal læres f.eks. konkrete udrednings- og interventionsmetoder og forståelsesrammer og mod den professionelles egen måde at bringe sin faglighed i spil i forskellige sammenhænge. I supervisionen støtter supervisor den enkelte supervisand i en lærings- og udviklingsproces, hvor supervisanden lærer at bringe sig selv i spil som professionel på en faglig kvalificeret måde.

I supervisionen bestræber jeg mig på at skabe et læringsrum med tilpas støtte og udfordring. Mit teoretiske fundament er eksistentielt fænomenologisk med inddragelse af sytemisk supervisionsmetodik.

Supervisionen vil, når det er relevant, inddrage flere kliniske teoretiske perspektiver, praksisforståelser og metoder. I kan læse om nogle af de kliniske områder, jeg inddrager i min supervision, her på min hjemmeside.

Min erfaring indenfor undervisning og organisationspsykologi inddrages, når dette er relevant.

Hvis I har yderligere sprørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.