Angst er en grundfølelse som sætter kroppen i alarmberedskabstilstand så den, der er ramt bliver ekstra opmærksom på trusler i sine omgivelser og er parat til at handle, enten ved at fryse, flygte eller kæmpe. I angsten kan vi opleve at blive stive af skræk (fryse), ville væk (flygte) eller bliver vrede eller irriterede (kæmpe).

Angst er ofte forbundet med koncentrationsbesvær, katastrofetanker, scanninger efter flugtveje, negative selvevalueringer og til tider oplevelsen af at man er ved at miste grebet om virkeligheden.

Angst kan ofte behandles effektivt ved hjælp af kognitiv og metakognitiv terapi. Her inddrages både tanker, følelser, handlinger og kropslige fornemmelser som relevante. Det vil undertiden også være hensigtsmæssigt at arbejde med dybere, mere underliggende årsager til angsten.