Parterapi kan hjælpe par med at bringe klarhed og balance i parforhold, der ikke fungerer. Der kan være mange måder problemer i parforhold kommer til udtryk på; herunder dårlig kommunikation, for mange eller for voldsomme konflikter, for lidt nærvær og intimitet, for lidt tillid, utroskab, manglende commitment, negative følelser som f.eks. jalousi og foragt, problemer med sammenbragte familier, manglende udvikling eller samhørighed m.m.

Der er mange årsager til, at par kan sidde fast i ovennævnte og andre problemer. Problemer er ofte selvforstærkende og komplekse fordi de bl.a. fører til dårlig kommunikation, mistillid, parallelle liv, negative følelser mm. Parterapien søger ikke at afdække årsagssammenhænge, men at bryde uhensigtsmæssige mønstre og dermed skabe mere frugtbare måder at kommunikere, forhandle og konfliktløse på, så der over tid kan opbygges mere tillid, mere ansvar, mere commitment, flere handlemuligheder, mere fleksibilitet og mere intimitet og nærvær. 

Gennem de terapeutiske samtaler kan parret blive bedre til at reparere det, der ikke fungerer eller er gået i stykker. En ofte brugt metafor, for hvad der foregår i parterapi, er den japansk kintsugi tradition, hvor keramik, der er gået i stykker, repareres på en måde, hvor bruddet ikke gemmes væk, men betragtes som en del af genstandens tilblivelseshistorie – der netop, når det lykkes at reparere bruddet, udtrykker værkets skønhed. Kintsugi illustrerer, at det perfekte eller det normale ikke findes, og at det gode parforhold ikke er en statisk ting, men en livgivende proces, hvor begge er nærværende og opmærksomme på sprækkerne i deres gensidige tillid, så de kan tage hånd om dem og parret udvikle sig i en positiv retning.