Stress er en automatiseret respons

Stress er en naturlig og automatisk respons, der er udviklet gennem evolutionen. Når en person opfatter en potentiel trussel, øger kroppen sit handlingspotentiale ved at mobilisere energi gennem at aktivere kroppen (den sympatiske del af det autonome nervesystem). Dette kaldes en akut stress-respons og den hjælper personen til at blive opmærksom på og reagere hurtigt og effektivt på trusler i omgivelserne (fryse, flygte eller kæmpe).

Den akutte stress kan derfor være hensigtsmæssig ift. reelle trusler. Den kroniske stress, derimod, er aldrig hensigtsmæssig.

Kronisk stress

Kronisk stress er kendetegnet ved at personen ikke længere er i en hensigtsmæssig balance mellem aktivitet og hvile, men i stedet forbliver på et usundt højt aktiveringsniveau, der slider på kroppen.

Billedligt kan den kroniske stress beskrives som, at man sidder i en bil og trykker på speederen samtidig med, at håndbremsen er trukket. Man oplever at bruge en masse energi uden at få ret meget gjort.

Hvis man rammes af stress er første skridt altid at lære at holde op med at trykke på speederen. Den stressramte har her brug for at lære at stoppe op, hvile og restituere. Det kan være vanskeligt, hvis man er vant til at give den gas, fordi det ofte har virket tidligere i ens liv.

Andet skridt er en gradvis optrapning af aktivitetsniveau f.eks. gennem fysisk aktivitet, så den stressramte gradvist kan genfinde en sund balance mellem aktivitet og hvile og igen lære at køre rundt i sin bil uden at køre i et højere gear end formen kan bære.

Symptomer

Kronisk stress er en tilstand, der kan skabe mange forskellige symptomer, herunder bl.a. søvnforstyrrelser, hurtig udtrætning, nedsat koncentrationsevne, nedsat hukommelse, mangel på overblik, irritabilitet, tristhed, smerter, nedsat immunforsvar, hjertebanken, forhøjet blodtryk, muskelspændinger, åndenød, svimmelhed, ændring i appetit og kan være forbundet med øget risiko for at udvikle angst og depression. Det er derfor vigtigt at gribe ind overfor sin stress, hvis man mærker, den er begyndt at blive usund.

Behandling

Der kan gøres noget ved den kroniske stress og mange kan have gavn af professionel hjælp. Det vil ofte være vigtigt at øge bevidstheden om de ofte uudtalte leveregler, der er styrende for hvordan den stressramte oplever og handler i verden og gøre disse mere nuancerede og fleksible således, at der er bedre balance mellem udfordringer og krav på den ene side og ressourcer, evner, kompetencer og omgivelsernes støtte, på den anden side.

Herudover vil det være vigtigt at identificere stressorer og evt. ændre på de forhold, herunder arbejdsmæssige og relationelle forhold, der bl.a. var årsag til udviklingen af den kroniske stress.

Fysisk aktivitet og andre aktiviteter, der flytter bevidstheden fra tanker og bekymringer til kroppen og nuet, kan med fordel inddrages efter den akutte fase, parallelt med den psykologiske behandling, som led i en overordnet genoptræningsplan.