Jeg har et samarbejde med en gruppe psykologer på Københavns Universitetet, der forsker i psykoterapi. Klienter, der er interesserede i at være med i projektet, kan læse mere om det på CROPS hjemmeside.

Det er frivilligt om man som klient ønsker at deltage i projektet.

Alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med projektet, anonymiseres.